Verloop

Eerste afspraken

Een eerste afspraak is een kennismaking. De orthodontiste maakt een diagnose en geeft advies.

Bij de tweede afspraak worden er foto's genomen. Op basis hiervan kan de orthodontiste een behandelingsplan opstellen.

De derde afspraak wordt alles besproken. U krijgt een gedetailleerde prijsofferte en we plannen de behandeling in.

Actieve behandeling

Tijdens de behandeling worden uw tanden en kaak naar de juiste positie gebracht met behulp van de voorgestelde beugel. 

Een gemiddelde behandeling duurt 20 tot 30 maanden. De duurtijd hiervan wordt bepaald door de gebits- en kaakafwijking, uw medewerking  en het correct nakomen van de gemaakte afspraken.

Retentiefase

Na het gevolgd beugeltraject, is het belangrijk uw tanden op de juiste positie te behouden. Dit gebeurt met 2 retentiedraden en een nachtbeugel.